Trang chủ Trợ giúp về Bing > Mục lục Thanh Bing > Bing Bar 6 Table of Contents >

Cài đặt Thanh Bing

Thanh Bing sử dụng công nghệ Microsoft Silverlight để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Bing và vào nội dung từ tất cả các kênh MSN ưa thích của bạn.

  1. Truy cập vào trang web Tải xuống Thanh Bing.

  2. Trên trang web Tải xuống Thanh Bing, hãy nhấp vào nút tải xuống và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Thanh Bing.

Lưu ý

  • Sau khi cài đặt, Thanh Bing xuất hiện ở đầu của mỗi cửa sổ Windows Internet Explorer khi bạn duyệt Internet. Lần đầu tiên sử dụng Thanh Bing, tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet, bạn có thể phải chờ vài phút trong khi Thanh Bing tải xuống nội dung.

  • Nếu bạn đã cài đặt Thanh công cụ Windows Live trên máy vi tính của mình khi bạn cài đặt Thanh Bing, Thanh công cụ Windows Live sẽ được gỡ bỏ trong quá trình cài đặt Thanh Bing.

Nếu bạn không thấy một số hoặc tất cả các tính năng được mô tả trong chủ đề này, bạn có thể đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Thanh Bing. Để cài đặt phiên bản mới nhất của Thanh Bing với tất cả các tính năng mới nhất, hãy truy cập vào trang web Tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan