หน้าหลักของวิธีใช้ Bing > สารบัญ Bing >

ปิดหรือเปิดประวัติการค้นหา

ประวัติการค้นหาของคุณจะแสดงสิ่งที่คุณค้นหา วันที่ค้นหา และเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึง นอกจากนี้ ประวัติการค้นหายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลการสืบค้นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณคลิก

ปิดประวัติการค้นหา

เมื่อปิดประวัติการค้นหา จะไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มในประวัติการค้นหาของคุณ ประวัติการค้นหาที่มีอยู่จะไม่ถูกลบ เมื่อต้องการลบประวัติการค้นหาของคุณ คุณต้องล้างประวัติการค้นหา

noteหมายเหตุ
หากไม่สามารถปิดประวัติการค้นหา ให้เปิดใช้งาน JavaScript และคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณ จากนั้นลองอีกครั้ง

เปิดประวัติการค้นหา

การล้างประวัติการค้นหา

  • ในการล้างประวัติการค้นหารายการใดรายการหนึ่ง ในหน้า ประวัติการค้นหา คลิก X สำหรับการค้นหาที่ต้องการลบ

  • ในการล้างประวัติการค้นหาทั้งหมด ในหน้าประวัติการค้นหา คลิก ล้างทั้งหมด

การดูประวัติการค้นหา

  1. คลิก ที่มุมขวาบนของหน้า จากนั้นคลิกประวัติการค้นหา ที่ด้านบนของหน้า

  2. ดูประวัติการค้นหาของคุณโดยเรียงจากประเภท วันที่ หรือบัญชีโดยใช้เมนูที่อยู่เหนือประวัติการค้นหา

noteหมายเหตุ
คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง