Start
@NoTitle    Uppdatera och konfigurera datorer    Felsöka uppdaterings- och konfigurationsproblem för Office 365

Felsöka uppdaterings- och konfigurationsproblem för Office 365

 

Ämnet senast ändrat: 2012-03-22

I det här avsnittet får du hjälp med att felsöka problem som du kan stöta på när du kör verktyget Microsoft Office 365 datorinstallation som konfigurerar din dator så att den fungerar med Microsoft Office 365.

Om du vill köra verktyget Office 365 datorinstallation går du till Office 365 portal och klickar på Hämtningsbara filer under Resurser i den högra rutan på sidan Admin. På sidan Hämtningsbara filer klickar du på Konfigurera under Installera och konfigurera dina Office-program.

Allmänna felsökningstips finns i Video: Felsöka Office 365 datorinstallation.

Du är ansluten till Internet, men uppdateringarna hämtas inte

Office 365 datorinstallation använder Tjänsten Windows Installer för att hämta installationspaket (även kallade MSI-filer)och installera uppdateringar. Office 365 datorinstallation kan misslyckas att hämta framtida korrigeringar och uppdateringar om Automatisk identifiering av inställningar inte har valts i inställningarna i Internet Explorer.

Aktivera automatisk identifiering av inställningar
  1. Klicka på Verktyg i din webbläsare och sedan på Internetalternativ.

  2. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Anslutningar och klickar sedan på LAN-inställningar.

  3. I dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN) markerar du kryssrutan Automatisk identifiering av inställningar och klickar sedan på OK.

    Om du fortsätter att ha problem med att det inte går att hämta uppdateringar kan du behöva uppdatera din proxyserveradress. Det gör du genom att i dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN) välja Använd en proxyserver för nätverket under Proxyserver, och sedan skriva en giltig proxyserveradress (som du kan få av din administratör).

noteObs!
Om du inte använder Internet Explorer som webbläsare går du till din webbläsares hjälpdokumentation för att se hur du ska hämta MSI-filer.
Du saknar ett kompatibelt program eller operativsystem

Om du får ett felmeddelande som säger att du inte kör rätt version av ett visst program eller Windows-operativsystem, måste du uppgradera till den nödvändiga versionen. I Programvarukrav för Office 365 finns mer information om vilka Microsoft Office-program och operativsystem som fungerar med Office 365.

Du avbröt installationen innan den var klar

Om du avbryter installationen innan den är klar installeras bara en del av de nödvändiga uppdateringarna. I det här fallet rekommenderar vi att du kör Office 365 datorinstallation på nytt för att komplettera med de återstående uppdateringar som krävs för att du ska kunna ansluta till och använda Office 365.

Du kan köra Office 365 datorinstallation från sidan Hämtningsbara filer. Gör något av följande för att öppna sidan Hämtningsbara filer:

  • Logga in på Office 365 portal, navigera till din hemsida, och sedan, mot slutet av steg 1, Konfigurera din dator så att den fungerar med Microsoft Office 365, klickar du på Konfigurera nu.
  • Klicka på länken Hämtningsbara filer längst ner i sektionen Resurser till höger på sidan.
Under installationen bröts anslutningen till Internet

Om datorns anslutning till Internet avbryts under installationen kan du köra Office 365 datorinstallation igen efter det att du har lyckats ansluta till Internet igen. Mer information om hur du kör Office 365 datorinstallation finns i Konfigurera din dator för Office 365.

Det gick inte att installera en uppdatering eftersom en annan nödvändig uppdatering hade misslyckats

Vissa av uppdateringarna är en förutsättning för andra uppdateringar. Om en uppdatering som krävs för andra uppdateringar inte går att installera, så kommer inte heller de uppdateringar som är beroende av denna uppdatering att kunna installeras. Vi rekommenderar att du kör uppdaterings- och konfigurationsverktyget igen för att åtgärda det här problemet. Mer information om hur du kör Office 365 datorinstallation finns i Konfigurera din dator för Office 365. Du kan också, om du så föredrar, installera de återstående uppdateringarna manuellt. Se Uppdatera och konfigurera datorer för Office 365 manuellt.

Du har inte tillräckligt med utrymme på hårddisken

Innan Office 365 datorinstallation installerar de uppdateringar du behöver görs en kontroll för att se om det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken för installationen. Om hårddisken inte har tillräckligt med utrymme måste du frigöra utrymme innan du kan fortsätta installationen.

Om du använder Windows kan du köra verktyget Diskrensning, som tar bort tillfälliga filer, tömmer papperskorgen och tar bort olika systemfiler och annat som du inte längre behöver. Du kan välja att ta bort vissa eller samtliga filer.

Köra verktyget Diskrensning
  • Klicka på Start och skriv sedan cleanmgr i rutan Sök bland program och fil, och tryck sedan på ENTER.

När du har frigjort ytterligare utrymme på hårddisken kör du Office 365 datorinstallation igen.

En av tjänstuppdateringarna är inte kompatibel med din Windows-version

Om du får ett felmeddelande som säger att en uppdatering inte är kompatibel med din version av Windows måste du uppgradera till någon av de versioner som är kompatibla med Office 365. En lista över de operativsystem som stöds finns i Programvarukrav för Office 365.

Din dator kräver en uppdatering av Windows Installer

Komponenten Tjänsten Windows Installer krävs för att köra Office 365 datorinstallation. Du måste köra senaste versionen av tjänsten för att slutföra dessa uppdateringar. Om du inte har den senaste versionen av Tjänsten Windows Installer kan du hämta den senaste versionen från Microsoft Download Center.

Om felmeddelandena kvarstår kontaktar du systemadministratören för hjälp.

Du har inte installerat Windows Update-agenten på Windows XP

Om du kör Windows XP och inte har installerat Windows Update Agent på din dator, kommer vissa uppdateringar inte att installeras. Om du vill installera dessa uppdateringar måste du installera Windows Update Agent genom att gå till Microsoft Update. Följ anvisningarna i informationsfältet i Internet Explorer, när du uppmanas att göra detta, för att installera ActiveX-kontrollen för Windows Update.

Du får ett felmeddelande som säger att du inte kan logga in till Microsoft Update-tjänsten

För att du ska kunna hämta och installera vissa uppdateringar måste Office 365 datorinstallation vara anslutet till Microsoft Update-tjänsten. I vissa nätverk blockeras dock åtkomsten till webbplatser och tjänster som ligger utanför företagets brandvägg av systemadministratören. Om du inte kan nå Microsoft Update-tjänsten måste du kontakta systemadministratören och be om hjälp.

Om du har behörighet att installera uppdateringar från Microsoft Update-tjänsten, men ändå får det här felmeddelandet, bör du kontrollera din Internetanslutning, och sedan köra Office 365 datorinstallation igen.

Konfigurationen av Microsoft Outlook misslyckas när Outlook körs

Om Outlook körs medan Office 365 datorinstallation försöker konfigurera Outlook kommer konfigurationen att misslyckas. Åtgärda det här problemet genom att stänga Outlook och köra Office 365 datorinstallation igen.

Ditt konto har inte tillräcklig behörighet för att du ska kunna slutföra konfigurationen av datorn

Om du får ett meddelande som säger att det krävs en administratör för att installera uppdateringar på din dator, så innebär det att ditt användarkonto inte har den behörighet som krävs för att få konfigurera datorn. Eftersom uppdateringarna måste installeras innan Office 365 datorinstallation kan konfigurera dina skrivbordsprogram måste du kontakta den systemansvarige och be om hjälp. När uppdateringarna har installerats kan du logga in på ditt konto och köra Office 365 datorinstallation för att konfigurera dina skrivbordsprogram.

Du försökte skapa en logg, men lyckades inte

Om du försökte skapa en logg, men inte kunde göra det eftersom det uppstod ett fel, bör du kontakta den systemansvarige och be om hjälp.

 

Arrow Fick du hjälp genom den här artikeln? Ge oss dina synpunkter
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|