Start
Hem    Domäner    Lägg till din domän till Office 365

Lägg till din domän till Office 365

 

Ämnet senast ändrat: 2013-03-19

Om ditt företag redan har ett anpassat domännamn kan du, som global administratör, lägga till det till Microsoft Office 365 för företag för att användas med dina tjänster.

När du har lagt till ditt domännamn i Office 365 för användning med SharePoint Online och Lync Online kan du skapa e-postadresser, Lync Online-konton och distributionsgrupper som använder ditt domännamn. Du kan även använda ditt domännamn till en offentlig webbplats på SharePoint Online, men det finns några ytterligare steg som du måste utföra. Mer information finns i Använda SharePoint Online på en egen domän med andra tjänster.

Förbered innan du lägger till ditt domännamn

Innan du lägger till ditt domännamn bör du tänka på följande.

 • Om du vill lägga till ett domännamn måste du ha registrerat det och ha de autentiseringsuppgifter som krävs hos domänregistratorn.
  • Om du inte har något eget domännamn kan du köpa ett från en domänregistrator.
  • Om du redan har ett domännamn, men saknar de autentiseringsuppgifter du måste uppge för domänregistratorn, måste du kontakta den person som registrerade domännamnet.
  Mer information finns i Hitta dina domäntjänster eller köp en ny domän.
 • Om du för närvarande använder anpassade domännamn i Microsoft Business Productivity Online Standard Suite kan du inte lägga till samma domäner till Office 365.
 • Du kan lägga till flera domäner till Office 365. Du kan dock inte lägga till samma domän till olika Office 365-konton. Så om du t.ex. lägger till din domän till Office 365 kan du inte skapa något annat Office 365-konto och lägga till samma domännamn till det nya kontot.
 • Du kan lägga till ett domännamn till Office 365 genom att använda något av följande:
Lägg till och verifiera ett domännamn

Om du vill lägga till ett domännamn till Office 365 kan du använda guiden Lägga till domän så som beskrivs i följande steg

 1. Klicka på Domäner och sedan på Lägg till en domän på sidan Admin i vänstra fönstret.

 2. Skriv in det domännamn du vill lägga till under Ange domän på sidan Lägg till en domän och klicka sedan på Nästa.

  noteObs!
  Stämmer inte informationen med vad som visas kan det hända att du använder Office 365 efter tjänstuppdateringen. Prova Lägga till din domän i Office 365 för att hitta information som gäller för dig.
  Använder jag Office 365 efter tjänstuppgraderingen?
 3. Följ stegen i guiden och bekräfta i Office 365 att det domännman du har lagt till tillhör dig. Se Skapa DNS-poster för Office 365 om du vill ha steg-för-steg-anvisningar om hur du bekräftar att du äger en domän för flera populära domänregistratorer.

När du har bekräftat att du äger din domän anger du med vilka tjänster du planerar att använda domännamnet i Office 365 och konfigurerar sedan domännamnet för att användas med Office 365, enligt beskrivningen i följande avsnitt.

tipTips:
När du har lagt till ditt domännamn till Office 365 kan du ändra standarddomännamn för nya e-postadresser. Mer information finns i Ändra ditt standarddomännamn. Du kan också uppdatera din egen e-postadress (som även är ditt användar-ID) så att den använder ditt egna domännamn istället för domänen onmicrosoft.com. Mer information om hur du arbetar med användarkonton i Office 365 finns i Skapa eller redigera användare.

(Tillbaka till början)

Ställ in domänsyfte för ditt domännamn

När du lägger till din domän i Office 365 måste du först ställa in ett domänsyfte för domänen. Det här är en uppsättning tjänster som du planerar att använda med din domän. Den används sedan i Office 365 till att visa dig listan med bara DNS-posterna (exempelvis en MX-post) som du behöver skapa eller uppdatera på DNS-webbhotellets webbplats för att Office 365-tjänsterna ska fungera. Därmed kan du i Office 365 visa bara de DNS-poster som gäller dig, så att listan blir kortare och mindre förvirrande.

I guiden Lägg till en domän går du igenom stegen och ställer in domänsyftet. Om du senare behöver ändra det igen gör du så här. .

 1. Klicka på Domäner i det vänstra navigeringsfönstret på sidan Admin.

 2. Klicka på ett domännamn och klicka sedan på Visa DNS-inställningar. Klicka på Redigera domäntjänster.

 3. Klicka på Ändra domänsyfte under Domänsyfte,

Redigera DNS-poster för dina Office 365-tjänster

När du har lagt till och verifierat ditt anpassade domännamn är nästa steg att redigera DNS-posterna hos din domänregistrator eller DNS-webbvärd som pekar på ditt Office 365-konto. Office 365 tillhandahåller den DNS-information som du behöver.

Om du just har avslutat guiden Lägg till en domän klickar du på Konfigurera DNS-poster. I annat fall följer du dessa steg.

 1. Klicka på Domäner i det vänstra navigeringsfönstret på sidan Admin.

 2. Klicka på det domännamn du vill konfigurera och klicka sedan på fliken DNS-inställningar. På sidan med DNS-inställningar listas DNS-posterna som behövs för dina Office 365-tjänster.

  noteObs!
  Om du vill konfigurera en tjänst som du inte ser på DNS-inställningsfliken, kontrollerar du ditt val av domäntjänster för att försäkra dig om att du har valt den tjänsten för det här domännamnet. Om du vill ändra inställningarna - t.ex. genom att lägga till Lync Online, hittar du information om detta i Ange de tjänster som du vill använda med domännamnet.
 3. Lägg till de nödvändiga posterna till din DNS-fil på ditt DNS-webbhotells webbplats. Information om hur du gör finns i Skapa DNS-poster för Office 365.

noteObs!
Det tar oftast ca 15 minuter för att förändringarna ska träda i kraft. Det kan dock ta upp till 72 timmar innan DNS-posten som du har skapat har spridits i DNS-systemet. Om du behöver visa posterna igen klickar du på domänen på sidan Domäner, och därefter klickar du på fliken DNS-inställningar på sidan Domänegenskaper.

Om du vill kontrollera statusen för din domän klickar du på domänen på sidan Domäner och klickar sedan på Felsök domän på sidan Domänegenskaper.

Om det uppstår några problem går du till Felsöka problem när du har ändrat ditt domännamn. Mer information finns i Få support för Office 365.

(Tillbaka till början)

 

Arrow Fick du hjälp genom den här artikeln? Ge oss dina synpunkter
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|