Start
Hem    Komma igång    Använd e-post på din mobiltelefon

Använd e-post på din mobiltelefon

 

Ämnet senast ändrat: 2012-03-22

Om din administratör har konfigurerat Microsoft Office 365 för företag för mobil åtkomst kan du använda ett flertal olika mobiltelefoner med tjänsterna. Efter det att du har konfigurerat telefonens e-postinställningar kan du skicka och ta emot e-post i Office 365 och - om din mobiltelefon stöder det - få åtkomst till kalender- och kontaktinformation. Bland de mobiltelefoner som kan anslutas till Office 365 finns Windows Phone, Apple iPhone, Android-telefoner och BlackBerry®-enheter.

Exchange ActiveSync

Om du vill konfigurera e-post på din telefon går du till Installationsguiden för mobiltelefoner och söker efter de anvisningar som gäller din telefon och följer sedan anvisningarna om hur du ansluter din telefon till Office 365.

warningVarning!
När du använder BlackBerry-enheter med Microsoft Exchange ActiveSync kan du bara skicka och ta emot e-post.

När du har konfigurerat din telefon så att den kan anslutas till Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 för företag kan du hantera alternativ för din telefon, som t.ex. att ändra den typ av information som du kan nå från telefonen, eller ta bort all information från telefonen. Vissa alternativ kan du hantera direkt på telefonen, och andra genom att logga in till ditt e-postkonto. Mer information finns i Hantera din mobiltelefon.

Hosted BlackBerry-tjänster

Om du har en BlackBerry-smartphone som ditt företag har aktiverat för att fungera med BlackBerry® Business Cloud Services kan du använda tjänsten för integrerade e-post- och kalendertjänster med Microsoft Exchange Online. Efter det att din administratör har konfigurerat din BlackBerry-enhet kan du hantera inställningarna på telefonen själv. Om du vill hantera din BlackBerry-smartphone går du till BlackBerry Web Desktop Manager.

 

Arrow Fick du hjälp genom den här artikeln? Ge oss dina synpunkter
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|