Start
Hem    Komma igång    Ansluta Office 365 till dina Outlook-program på datorn

Ansluta Office 365 till dina Outlook-program på datorn

 

Ämnet senast ändrat: 2013-01-31

Du kan komma åt din Microsoft Office 365 för företag-e-post både via ditt Microsoft Outlook-datorprogram och via Microsoft Outlook Web App.

noteObs!
Office 365 stöder Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Outlook 2010. Observera att dessa e-postprogram inte kan installeras på samma dator samtidigt.
Lägga till Office 365i datorns Outlook

noteObs!
Innan du konfigurerar ditt Outlook-program för Office 365 bör du kontrollera att något av följande villkor är uppfyllt.
 • Ditt företag använder den domän som som skapats automatiskt för företaget när man registrerade sig för Office 365.
  ELLER
 • Ditt företag använder en anpassad domän och har redan skapat en DNS-post hos domänregistratorn för att aktivera Autodiscover. Om detta inte har gjorts måste ditt företag skapa en CNAME-post så att Outlook kan ansluta till korrekt server som kör Microsoft Exchange Server.

Följ dessa steg som du vill lägga till Office 365 i datorns Outlook.

 1. Du startar Outlook 2010 genom att gå till Start-menyn, peka på Alla program, peka på Microsoft Office och sedan klicka på Microsoft Outlook 2010.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Kontoinformation under Lägg till konto.

 3. Välj E-postkonto i dialogrutan Lägg till nytt konto och skriv sedan ditt namn samt e-postadressen och lösenordet som du fick till ditt Office 365-konto.

 4. Klicka på Nästa. Outlook ansluter till Exchange Server för Office 365 och bekräftar automatiskt din kontoinformation och konfigurerar Outlook.

 5. Följ anvisningarna för att lägga till ditt konto till Outlook.

När ditt Office 365-konto har lagts till i Outlook kan du hantera din Office 365-e-post i ditt Outlook-program. Om du tidigare hade ett annat konto i Outlook och du vill ha tillgång till båda, använder du nästa procedur för att hantera flera Outlook-konton.

Konfigurera Outlook till att fråga vilket e-postkonto som ska användas

Om du har fler än ett Outlook-konto på din dator kan du konfigurera Outlook till att fråga om kontoprofil varje gång du startar Outlook. Detta kan vara användbart om du arbetar med flera konton och vill ha ett enkelt sätt att välja mellan dem.

Följ dessa steg om du vill konfigurera Outlook för att fråga om ett e-postkonto:

 1. Avsluta Outlook om det är igång.

 2. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn i Windows, och klicka sedan på E-post.

  Om du är i vyn Kategori klickar du först på Användarkonton och sedan på E-post.

 3. Klicka på Visa profiler i avsnittet Profiler i dialogrutan Konfigurera e-post.

 4. Markera Fråga efter profil i dialogrutan E-post.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Varje gång du startar Outlook kommer du nu att ombedjas välja en kontoprofil. Du kan endast komma åt ett konto åt gången. Om du vill öppna ett annat konto måste du avsluta Outlook och starta om programmet.

 

Arrow Fick du hjälp genom den här artikeln? Ge oss dina synpunkter
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|