Matična stranica
Matična stranica    Ažuriranje i konfigurisanje stonih računara    Podešavanje Mac računara za Office 365

Podešavanje Mac računara za Office 365

 

Tema koja je poslednja izmenjena: 2013-03-25

Aplikacije za stone računare trenutnog sistema Office za Mac možete da podesite tako da rade uz Microsoft Office 365 za stručnjake i mala preduzeća. Takođe, možete biti u mogućnosti da instalirate najnoviju verziju sistema Office, u zavisnosti od Office 365 pretplate koju je vaša organizacija kupila.

Da biste instalirali najnoviju verziju sistema Office za Mac, prijavite se u Office 365 pomoću korisničkog ID-a. Idite na stranicu Preuzimanja, a zatim pratite uputstva. Takođe, možete da instalirate Lync. Da biste saznali kako da podesite trenutnu verziju programa Lync, pogledajte članak Podešavanje programa Lync for Mac 2011 za Office 365.

Sistem Microsoft Office 365 za stručnjake i mala preduzeća je kompatibilan sa sistemom Microsoft Office for Mac 2011 servisni paket 3, kao i sa sistemom Microsoft Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9 ili novijom verzijom. Ako koristite Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9 ili noviju verziju, morate da instalirate i Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition.

Entourage 2008, Web Services Edition je zasebna ispravka koja se ne dobija uz program Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9. Program Entourage 2008, Web Services Edition možete besplatno da preuzmete. Da biste ga preuzeli i instalirali, posetite stranicu Detalji o preuzimanju za Microsoft Entourage 2008 za Mac, Web Services Edition.

Kada podesite Mac, moći ćete da:

 • Upravljanje porukama, zadacima, kontaktima i kalendarima
 • Otvaranje, uređivanje, čuvanje i zajedničko uređivanje dokumenata na lokaciji SharePoint
 • Učestvovanje u sastancima na mreži pomoću programa Lync
Sistemski zahtevi za operativne sisteme zasnovane na platformi Macintosh

U ovim tabelama navedeni su operativni sistemi zasnovani na platformi Macintosh, pregledači i aplikacije koji su kompatibilni sa sistemom Office 365. Kompletnu listu operativnih sistema zasnovanih na platformi Windows pronaći ćete u članku Softverski zahtevi za Office 365.

 

Aplikacije za stone računare Podržani operativni sistemi

Office for Mac 2011 sa servisnim paketom 3

Mac OS X 10.6 i novije verzije

Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9 ili novija verzija i Entourage 2008, Web Services Edition

Podrška se završava 9. aprila 2013.

Mac OS X 10.5.8 i novije verzije

importantVažno:
Kada instalirate Office 2008 for Mac na računaru sa operativnim sistemom Mac OS X 10.7, morate da obavite dodatne korake da biste bili sigurni da dobijate najnovije ispravke za Office 2008 for Mac. Za više informacija pogledajte članak Instaliranje programa Microsoft Office 2008 for Mac na računarima sa operativnim sistemom Mac OS X 10.7.

 

Veb usluge Podržani operativni sistemi Podržani pregledači

Outlook Web App

Mac OS X 10.5 i novije verzije

Safari 5 i novije verzije

Microsoft Office Web Apps

Mac OS X 10.5 ili novija verzija

Safari 5 i novije verzije

Najnovija verzija programa Firefox

Najnovija verzija programa Chrome

Lokacija tima, koja koristi tehnologiju SharePoint Online

Mac OS X 10.5 ili novija verzija

Safari 5 i novije verzije

Lync Web App

Macintosh OS 10.4.8 i novije verzije (zasnovano na Intel tehnologiji)

Safari 5 i novije verzije

Najnovija verzija programa Firefox

Lync for Mac 2011

Mac OS X 10.5 ili novija verzija

Safari 5 i novije verzije

Najnovija verzija programa Firefox

Instaliranje ispravki za Office for Mac 2011

Radi kompatibilnosti sa sistemom Office 365, proverite da li imate najnovije ispravke za Office for Mac 2011.

 1. Otvorite neku Office aplikaciju (na primer, Microsoft Word for Mac 2011).

 2. Na meniju Pomoć izaberite opciju Da li postoje ažurirane verzije?.

 3. Odaberite automatsko ažuriranje.

Konfigurisanje programa Outlook 2011 za Office 365

 1. Otvorite Outlook for Mac 2011.

 2. Na meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  • Ako prvi put kreirate nalog u programu Outlook for Mac 2011, u odeljku Dodavanje naloga izaberite opciju Exchange nalog.
  • Ako ste ranije kreirali nalog e-pošte za različitu e-adresu, u donjem levom uglu dijaloga Nalozi izaberite opciju + da biste dodali nalog, a zatim izaberite opciju Exchange.
 3. Na stranici Unesite informacije Exchange naloga u polje E-adresa otkucajte pun user ID, na primer, vladimir@contoso.onmicrosoft.com.

 4. Proverite da li je u polju Metod izabrana opcija Ime korisnika i lozinka.

 5. U polje Ime korisnika ponovo unesite ceo user ID.

 6. Unesite lozinku u polje Lozinka.

 7. Proverite da li je izabrana opcija Konfiguriši automatski, a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

 8. Kada kliknete na dugme Dodaj nalog, Outlook će pokušati da na mreži pronađe postavke servera e-pošte. U dijalogu u kome se od vas traži da odaberete da li želite da dozvolite serveru da konfiguriše postavke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek koristi moj odgovor za ovaj server, a zatim kliknite na dugme Dozvoli. Kada kreirate novi nalog, videćete ga u levom uglu u dijalogu Nalozi. Zatvorite dijalog Nalozi.

 9. Kada kreirate novi nalog, moći ćete da prikažete poštu tako što ćete kliknuti na ime novog naloga u oknu za navigaciju.

Instaliranje i konfigurisanje ispravki za Office 2008 for Mac

Ako instalirate Office 2008 for Mac na računaru sa operativnim sistemom Mac OS X 10.7, pogledajte članak Instaliranje programa Microsoft Office 2008 for Mac na računarima sa operativnim sistemom Mac OS X 10.7 za dodatne korake koje morate da obavite da biste bili sigurni da dobijate najnovije ispravke za Office 2008 for Mac. Proverite i da li ste instalirali Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9 ili noviju verziju, kao i Entourage 2008, Web Services Edition.

Morate da podesite i Entourage 2008, Web Services Edition pomoću novog naloga.

Instaliranje sistema Office za Mac sa ispravkom 12.2.9 ili novijom verzijom

 1. Otvorite neku Office aplikaciju (na primer, Microsoft Word 2008 for Mac).

 2. Na meniju Pomoć izaberite opciju Da li postoje ažurirane verzije?.

 3. Odaberite automatske ispravke.

Potvrđivanje da je instaliran Microsoft Entourage 2008, Web Services Edition

 1. U programu Entourage 2008 kliknite na meni Entourage, a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o programu Entourage.

 2. U prozoru Osnovni podaci o programu Entourage pogledajte broj pored polja Verzija. Ako broj verzije počinje sa 13, koristite Entourage 2008, Web Services Edition.

Konfigurisanje programa Entourage 2008, Web Services Edition za Office 365

Kada instalirate program Entourage 2008, Web Services Edition ili izvršite nadogradnju na njega, morate da kreirate novi nalog koji će se koristiti uz Office 365.

 1. Otvorite Entourage 2008, Web Services Edition.

 2. U meniju Entourage izaberite stavku Postavke naloga.

 3. Kliknite na strelicu pored opcije Novo, a zatim izaberite stavku Exchange.

  Na ekranu „Novi nalog“, koji će se pojaviti, izaberite opciju Pomoćnik za podešavanje.

 4. U okviru stavke Pomoćnik za podešavanje naloga otkucajte potpuni user ID (na primer, vladimir@contoso.onmicrosoft.com) u polju E-adresa potvrdite izbor u polju za potvrdu Moj nalog je na Exchange serveru, a zatim kliknite na desnu strelicu da biste nastavili.

 5. Pratite uputstva navedena u okviru Pomoćnika za podešavanje naloga.

 6. Kada kreirate novi nalog, moći ćete da prikažete poštu tako što ćete kliknuti na ime novog naloga u oknu za navigaciju.

Učestvovanje u sastancima na mreži pomoću programa Lync Web App

Ako ne želite da instalirate Lync for Mac 2011, možete da učestvujete u sastancima na mreži na Mac računarima pomoću programa Lync Web App. Lync Web App sadrži mnoge funkcije programa Lync. U njih spadaju: razmena trenutnih poruka u okviru sastanaka, telekonferencijski zvuk, distribucija datoteka, prikazivanje PowerPoint prezentacija i prikazivanje ekrana koji deli izlagač. Da biste učestvovali u sastancima na mreži, morate da dobijete poziv e-poštom od korisnika programa Lync.

Priprema za prvi sastanak na mreži
 1. Pre nego što prvi put pokrenete Lync Web App, morate da instalirate Microsoft Silverlight na Mac računaru. Da biste instalirali Silverlight, idite na stranicu Nabavljanje programa Microsoft Silverlight i sledite uputstva.

 2. Kada na Mac instalirate Silverlight, trebalo bi da proverite da li ste spremni za sastanke na mreži. Otvorite e-poruku sa pozivom za sastanak na mreži.

 3. Izaberite opciju Prvi sastanak na mreži? u dnu poziva.

 4. Na stranici Prvi sastanak na mreži? izaberite opciju Spremnost za sastanak, a zatim pratite uputstva.

Pridruživanje sastanku na mreži
 1. U vreme početka sastanka otvorite e-poruku sa pozivom za sastanak na mreži i izaberite opciju Pridruživanje sastanku na mreži koja se u njoj nalazi.

 2. U Lync prozoru koji će se otvoriti kliknite na jednu od sledećih veza:

  Isprobajte Lync Web App

  Pridružite se sastanku pomoću Veb pregledača

 3. U prozoru Veb pregledača će se prikazati Lync Web App.

 4. Kada se to od vas zatraži, unesite user ID i lozinku.

Za više informacija pogledajte članak Brzi start: učestvovanje u sastancima na mreži pomoću programa Lync Web App.

Konfigurisanje sistema Office za pristup lokaciji tima

Document Connection je funkcija koju sadrži Office for Mac 2011 servisni paket 1 i Office 2008 for Mac sa ispravkom 12.2.9. Pokrenite je da biste konfigurisali postavke sistema Office kako biste lakše otvarali i čuvali Office datoteke na lokaciji tima, koja koristi tehnologiju SharePoint Online.

Konfigurisanje sistema Office for Mac 2011
 1. U odeljku Pronalaženje, u okviru stavke Aplikacije u fascikli Microsoft Office 2011 otvorite opciju Microsoft Document Connection.

 2. U meniju Document Connection izaberite stavku Željene postavke.

 3. Proverite da li je u prozoru Željene postavke potvrđen izbor u polju za potvrdu Omogući Osnovnu potvrdu identiteta, a zatim zatvorite prozor Željene postavke.

 4. U glavnom prozoru izaberite opciju Dodaj lokaciju, a zatim kliknite na Poveži se sa SharePoint lokacijom.

 5. U polje Adresa unesite adresu lokacije tima. Na primer, adresa bi mogla da izgleda ovako:

  https://contoso.onmicrosoft.com/teamsite/sitepages/home.aspx

 6. Kliknite na dugme Poveži se.

 7. U polje Korisničko ime otkucajte ceo user ID kao što jevladimir@contoso.onmicrosoft.com.

 8. Unesite lozinku i kliknite na dugme Poveži se.

Konfigurisanje sistema Office 2008 for Mac
 1. U odeljku Pronalaženje, u okviru Aplikacije otvorite opciju Microsoft Document Connection.

 2. U odeljku Document Connection, na traci sa alatkama kliknite na strelicu pored opcije Dodaj lokaciju, a zatim izaberite opciju Poveži se sa SharePoint lokacijom.

 3. U polje Adresa unesite adresu lokacije tima. Na primer, lokacija tima bi mogla da izgleda ovako:

  https://contoso.onmicrosoft.com/teamsite/sitepages/home.aspx

 4. U polju Provera identiteta izaberite stavku Korisničko ime i lozinka. U polje Korisničko ime otkucajte pun user ID, kao vladimir@contoso.onmicrosoft.com.

 5. Unesite lozinku i kliknite na dugme Poveži se.

Kada konfigurišete Office pomoću funkcije Document Connection, moći ćete da čuvate datoteke iz Office aplikacija za stone računare direktno na lokaciji tima.

 

Arrow Da li je ovaj članak bio koristan? Recite nam šta mislite
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|