Matična stranica
@NoTitle    Ažuriranje i konfigurisanje stonih računara    Rešavanje problema sa ažuriranjem i konfigurisanjem za Office 365

Rešavanje problema sa ažuriranjem i konfigurisanjem za Office 365

 

Tema koja je poslednja izmenjena: 2012-03-22

Ovaj članak vam pomaže da rešite probleme na koje možete da naiđete kada pokrenete alatku Microsoft Office 365 podešavanje stonog računara, koja konfiguriše računar za rad sa sistemom Microsoft Office 365.

Da biste pokrenuli Office 365 podešavanje stonog računara, na portalu Office 365 portal, na stranici Administrator, u odeljku Resursi koji se nalazi u desnom oknu, izaberite opciju Preuzimanja. Kada se otvori stranica Preuzimanja, u odeljku Podešavanje i konfigurisanje Office aplikacija za stone računare, izaberite opciju Podesi.

Za opšte savete o rešavanju problema pogledajte Video: Rešavanje problema sa Office 365 instalacijom za stone računare.

Povezani ste sa Internetom, ali se ispravke ne preuzimaju

Office 365 podešavanje stonog računara koristi uslugu Usluga Windows Installer da bi preuzeo instalacione pakete (koje se nazivaju i MSI datoteke) za instaliranje ispravki. Office 365 podešavanje stonog računara možda neće uspeti da preuzme kasnije zakrpe i ispravke ako ne izaberete opciju Automatski otkrij postavke u okviru podešavanja programa Internet Explorer.

Omogućavanje automatskog otkrivanja postavki
  1. U pregledaču kliknite na meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

  2. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Veze, a zatim izaberite opciju Postavke LAN-a.

  3. U dijalogu Postavke lokalne mreže (LAN) potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski otkrij postavke, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Ako i dalje budete imali problema sa preuzimanjem ispravki, možda ćete morati da ažurirate adresu proxy servera. Da biste to uradili, u dijalogu Postavke lokalne mreže (LAN), u dijalogu Proxy server izaberite opciju Koristi proxy server za LAN, a zatim unesite važeću adresu proxy servera (možete je dobiti od administratora).

noteNapomena:
Ako ne koristite Internet Explorer kao pregledač, pogledajte dokumentaciju pomoći za pregledač koji koristite da biste preuzeli MSI datoteke.
Nemate kompatibilan program za stone računare ili operativni sistem

Ako dobijete poruku o grešci sa obaveštenjem da nije pokrenuta ispravna verzija određene aplikacije za stone računare ili operativnog sistema Windows, morate da izvršite nadogradnju na potrebnu verziju. Pogledajte članak Softverski zahtevi za Office 365 za više informacija o tome koje Microsoft Office aplikacije za stone računare i koji operativni sistemi funkcionišu sa sistemom Office 365.

Zaustavili ste instalaciju pre regularnog kraja

Ako zaustavite proces instalacije pre nego što se sam dovrši, moguće je da će se instalirati samo neke potrebne ispravke. U tom slučaju, preporučujemo da ponovo pokrenete Office 365 podešavanje stonog računara da biste dovršili instalaciju preostalih ispravki potrebnih za povezivanje sa sistemom Office 365 i njegovu upotrebu.

Možete da pokrenete Office 365 podešavanje stonog računara sa stranice Preuzimanja. Da biste pristupili stranici Preuzimanja, postupite na neki od sledećih načina:

  • Prijavite se na Office 365 portal, pronađite matičnu stranicu, a zatim, pri kraju 1. koraka, Podešavanje računara za rad sa sistemom Microsoft Office 365, izaberite opciju Podesi odmah.
  • Kliknite na vezu Preuzimanja u dnu odeljka Resursi sa desne strane stranice.
Tokom instalacije se prekinula veza sa Internetom

Ako se tokom instalacije prekine veza računara sa Internetom, možete ponovo da pokrenete Office 365 podešavanje stonog računara kada se veza ponovo uspostavi. Za više informacija o pokretanju usluge Office 365 podešavanje stonog računara pogledajte članak Podešavanje stonog računara za Office 365.

Ispravku nije moguće instalirati zato što nije uspela instalacija druge potrebne ispravke

Neke ispravke predstavljaju preduslov za instaliranje drugih. Ako instalacija neophodne ispravke ne uspe, neće se instalirati ni ispravke koje zavise od nje. Da biste rešili ovaj problem, preporučujemo da ponovo pokrenete alatku za ažuriranje i konfigurisanje. Za više informacija o pokretanju usluge Office 365 podešavanje stonog računara pogledajte članak Podešavanje stonog računara za Office 365. Ako biste radije ručno instalirali preostale ispravke, pogledajte članak Ručno ažuriranje i konfigurisanje stonih računara za Office 365.

Nema dovoljno prostora na čvrstom disku

Pre nego što Office 365 podešavanje stonog računara instalira potrebne ispravke, proveriće čvrsti disk da bi video da li na njemu ima dovoljno prostora za dovršetak procesa instalacije. Ako na čvrstom disku nema dovoljno prostora, morate da oslobodite deo prostora da biste mogli da nastavite proces instalacije.

Ako koristite Windows, možete da pokrenete alatku „Čišćenje diska“. Alatka „Čišćenje diska“ uklanja privremene datoteke, prazni korpu za otpatke i uklanja razne sistemske datoteke i druge stavke koje vam više nisu potrebne. Možete da odaberete da obrišete neke ili sve ove datoteke.

Da biste pokrenuli alatku „Čišćenje diska“
  • Kliknite na dugme Start, zatim u polje Pretraži programe i datoteke unesite cleanmgr i pritisnite taster ENTER.

Kada oslobodite dodatni prostor na disku, ponovo pokrenite Office 365 podešavanje stonog računara.

Jedna ispravka usluge nije kompatibilna sa verzijom operativnog sistema Windows

Ako dobijete poruku o grešci sa obaveštenjem da neka ispravka nije kompatibilna sa verzijom operativnog sistema Windows, trebalo bi da ga nadogradite na verziju koja je kompatibilna sa sistemom Office 365. U članku Softverski zahtevi za Office 365 pronaći ćete listu podržanih operativnih sistema.

Računar zahteva ispravku usluge Windows Installer

Usluga Windows Installer je neophodna komponenta za pokretanje programa Office 365 podešavanje stonog računara. Morate da imate najnoviju verziju ove usluge da biste mogli da dovršite ove instalacije. Ako nemate najnoviju verziju usluge Usluga Windows Installer, možete da je preuzmete sa lokacije Microsoft Download Center.

Ako i dalje budete dobijali poruku o grešci, zatražite pomoć od administratora sistema.

Na operativnom sistemu Windows XP nije instaliran Windows Update Agent

Ako koristite Windows XP, a na računaru nije instaliran Windows Update Agent, neke ispravke se neće instalirati. Da biste instalirali ispravke, instalirajte Windows Update Agent tako što ćete posetiti lokaciju Microsoft Update. Kad vam bude zatraženo, pratite uputstva navedena na informativnoj traci u programu Internet Explorer da biste instalirali Windows Update ActiveX kontrolu.

Dobijate poruke o grešci sa obaveštenjem o tome da ne možete da se prijavite na uslugu Microsoft Update

Da bi preuzeo i instalirao neka ažuriranja, Office 365 podešavanje stonog računara mora da se poveže sa uslugom Microsoft Update. Međutim, na nekim mrežama administrator sistema blokira pristup lokacijama i uslugama sa druge strane zaštitnog zida kompanije. Ako ne možete da pristupite usluzi Microsoft Update, moraćete da zatražite pomoć od administratora sistema.

Ako imate dozvolu za instaliranje ispravki sa usluge Microsoft Update, ali i dalje dobijate ovu poruku o grešci, proverite Internet vezu, a zatim ponovo pokrenite Office 365 podešavanje stonog računara.

Konfigurisanje programa Microsoft Outlook otkazuje dok je Outlook pokrenut

Ako je Outlook pokrenut dok Office 365 podešavanje stonog računara pokušava da konfiguriše Outlook, konfigurisanje neće uspeti. Da biste rešili ovaj problem, zatvorite Outlook i ponovo pokrenite Office 365 podešavanje stonog računara.

Nalog nema potrebne dozvole da bi dovršio podešavanje stonog računara

Ako dobijete poruku sa obaveštenjem da bi administrator trebalo da instalira ispravke za računar, korisnički nalog nema potrebne dozvole da bi mogao da dovrši podešavanje stonog računara. Budući da se ispravke moraju instalirati da bi Office 365 podešavanje stonog računara mogao da konfiguriše aplikacije za stone računare, morate da zatražite pomoć od administratora sistema. Kada se ispravke instaliraju, možete da se prijavite na nalog i pokrenete Office 365 podešavanje stonog računara da biste konfigurisali aplikacije za stone računare.

Pokušali ste da kreirate evidenciju, ali niste uspeli

Ako ste pokušali da kreirate evidenciju, ali niste uspeli zato što je došlo do greške, zatražite pomoć od administratora sistema.

 

Arrow Da li je ovaj članak bio koristan? Recite nam šta mislite
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|