Domov
Domov    Začíname pracovať    Nastavenie služieb Office 365

Nastavenie služieb Office 365

 

Posledná úprava témy: 2012-09-27

Ako správca vašej organizácie ste sa zaregistrovali do služieb Microsoft Office 365 pre podniky. Prihlásili ste sa do svojho konta v službách Office 365, preskúmali ste obsah stránky Prehľad správcu a pozreli ste si videoprehliadku pre správcov.

Čo ďalej?

V pozícii správcu je potrebné vykonať niektoré dôležité úlohy nastavenia, aby mohli používatelia vo vašej organizácii používať služby Office 365. Táto príručka vás bude sprevádzať uvedenými krokmi nastavenia.

Tak teda začnime.

Krok 1: Výber domény a nastavenie používateľských kont

Chcete, aby vaše e-mailové adresy niesli názov vašej organizácie – napríklad @fourthcoffee.com alebo @contoso.com? Väčšina organizácií áno. Tieto nastavenia môžete vykonať v službách Office 365, ak už máte zaregistrovaný názov domény. Ak ešte nevlastníte doménu, môžete použiť doménu, ktorú dostanete v službách Office 365 a ktorá vyzerá podobne ako contoso.onmicrosoft.com.

Pred tým, než začnete, odporúčame, aby ste sa rozhodli, ktorú doménu budete používať a potom vytvorili používateľské kontá.

 

Kľúčové úlohy

 1. Rozhodnite sa, či chcete, aby e-mail niesol názov vašej vlastnej domény. Ak nemáte vlastnú doménu alebo ju máte, ale nechcete ju používať, môžete použiť doménu, ktorú dostanete so službami Office 365.
 2. Nastavenie domény. Ak chcete používať vlastnú doménu, ukážeme vám, ako ju nastaviť tak, aby fungovala so službami Office 365. Prečítajte si časť Pridanie domény do služieb Office 365.
  Ešte nemáte doménu, ale chcete ju? Odporúčame, aby ste si ju zaobstarali a nastavili pred tým, než budete vytvárať používateľské kontá. Prečítajte si časť Vyhľadanie služieb domény alebo kúpa novej domény.
 3. Vytvorenie používateľských kont. Bez ohľadu na to, aký typ domény máte, je potrebné, aby ste vytvorili používateľské kontá, aby sa používatelia vo vašej organizácii mohli prihlásiť do služieb Office 365 a používať ich. K dispozícii máte niekoľko možností:

Po pridaní používateľov do vašej organizácie môžete začať priraďovať roly správcu a zmeniť služby, ktoré budú dostupné pre každého používateľa formou správy licencií.

Čítanie a plánovanie

Riešenie problémov

Krok 2: Nastavenie e-mailu

Služby Office 365 sa dodávajú so službou Microsoft Exchange Online (obsahujúcou e-mail, kalendár, kontakty ap.) a s aplikáciou Microsoft Outlook Web App (môžete ju použiť na čítanie všetkých uvedených informácií). Keď ste v kroku 1 vytvorili používateľské kontá, služby Office 365 automaticky vytvorili poštovú schránku pre každého používateľa. Je potrebné, aby ste importovali e-mail každého používateľa do služieb Office 365, aby ho nové poštové schránky aplikácie Outlook Web App dokázali nájsť. Ak v spoločnosti používate program Microsoft Outlook, je potrebné, aby ste aktualizovali program Outlook tak, aby tento program dokázal nájsť e-mail každého používateľa.

Poštové schránky používateľov je možné importovať do služieb Office 365 niekoľkými spôsobmi. E-mail môžete migrovať formou prenosu poštových schránok do služieb Office 365 a ukončením používania lokálnych poštových schránok. K dispozícii je niekoľko spôsobov migrácie: komplexná migrácia, fázová migrácia a migrácia IMAP. Taktiež môžete zachovať synchronizáciu lokálnych poštových schránok s poštovými schránkami v službách Office 365 vykonaním hybridného nasadenia aplikácie Exchange.

 

Kľúčové úlohy

Výberom niektorej z nasledujúcich možností môžete migrovať až 1 000 poštových schránok do cloudu:

Ďalšou možnosťou je synchronizácia lokálne nasadených poštových schránok s poštovými schránkami založenými na technológii cloud:

 • Povolenie hybridného nasadenia: Ak momentálne máte nasadené aplikácie Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 alebo Exchange Server 2010, niektoré poštové schránky je možné nechať v lokálnom nasadení a ďalšie poštové schránky môžete premiestniť do služieb Office 365 nastavením hybridného nasadenia a migrácie aplikácie Exchange Online so službami Office 365.
  Ak chcete migrovať viac než 1 000 poštových schránok systému Exchange Server 2010, je potrebné vykonať hybridné nasadenie aplikácie Exchange.

Ďalšie kľúčové úlohy:

Čítanie a plánovanie

Riešenie problémov

Krok 3: Nastavenie tímovej lokality a dokumentov

Služba SharePoint Online zahŕňa tímové lokality. Tímové lokality predstavujú centrálne miesto na prístup k dokumentom organizácie a obchodným informáciám takmer z ľubovoľného miesta. Je potrebné, aby ste na tímové lokality pridali dokumenty a udelili používateľom povolenie na prístup k nim. Tímové lokality môžete taktiež prispôsobiť pomocou zdieľaných zoznamov, kalendárov, stránok ap.

Spolu s tímovou lokalitou získate aplikácie Microsoft Office Web Apps (ktoré zahŕňajú aplikácie Microsoft Excel Web App, Microsoft OneNote Web App, Microsoft PowerPoint Web App a Microsoft Word Web App). Na tímovú lokalitu môžete ukladať aj iné dokumenty (a pristupovať k nim) vrátane dokumentov vytvorených pomocou počítačových aplikácií balíka Office.

 

Kľúčové úlohy

 1. Nastavenie tímovej lokality:
 2. Udelenie povolenia pre používateľov na prístup k tímovej lokalite:
 3. Začiatok používania aplikácií Office Web Apps:
 4. Používanie počítačových aplikácií balíka Office v službách Office 365:
  Ak máte balík Microsoft Office Professional Plus alebo inú verziu počítačových aplikácií balíka Office, môžete ich použiť spolu so službami Office 365. Najskôr nastavte počítač na používanie služieb Office 365. Na portáli služieb Office 365 portal na pravej table kliknite na položku Položky na prevzatie a potom postupujte podľa pokynov.

Čítanie a plánovanie

Riešenie problémov

Krok 4: Nastavenie prístupu pomocou mobilných zariadení

Keďže služby Office 365 uchovávajú vaše údaje v cloude, môžete k nim pristupovať prostredníctvom mobilných telefónov a iných mobilných zariadení.

 

Kľúčové úlohy

Po migrácii e-mailu do služby Exchange Online (tvorí súčasť služieb Office 365) si môžete prečítať e-maily na obrazovkách mobilných zariadení. Taktiež môžete dostávať upozornenia programu Lync. V pozícii správcu organizácie môžete tieto nastavenia zapnúť alebo vypnúť pre všetkých ostatných používateľov.

Riešenie problémov

Krok 5: Nastavenie nástrojov na komunikáciu online

Prostredníctvom programu Lync môžete zistiť, či sú vaši spolupracovníci online a môžete s nimi komunikovať formou okamžitých správ (IM), zvukových hovorov alebo videohovorov. Taktiež môžete vykonávať online prezentácie zahŕňajúce zvuk, video, zdieľanie obrazovky a virtuálnu tabuľu.

 

Kľúčové úlohy

 1. Výber zvukových a video zariadení: Telefóny a zariadenia vhodné na používanie s programom Microsoft Lync
 2. Nastavenie siete na používanie služby Lync Online
 3. Test inštalácie aplikácie Lync Online
 4. Overenie dostupných prostriedkov na vzdelávanie a implementáciu:

Čítanie a plánovanie

Riešenie problémov

Krok 6: Pripravenosť používateľov

Po nastavení služieb Office 365 je potrebné prejsť na ďalšiu úlohu – pripraviť a vyškoliť používateľov vo vašej organizácii.

 

Kľúčové úlohy

 1. Vyskúšanie fungovania služieb Office 365.
  Po nastavení služieb a funkcií uvádzaných v tejto príručke vyskúšajte tieto služby a funkcie pred tým, než ich začnú používať používatelia vo vašej organizácii. Testovanie šetrí čas a môže znížiť počet následných hovorov týkajúcich sa podpory.
 2. Informujte svoju organizáciu o tom, čo môže očakávať.
  Odošlite e-mailovú správu používateľom vo vašej organizácii s informáciou o tom, že čoskoro prejdú na používanie služieb Office 365. Ak potrebujú ďalšie informácie o službách Office 365, môžu si pozrieť Office 365: prehliadka pre používateľov.
 3. Odošlite pokyny každému používateľovi.
  Všetci používatelia by mali disponovať identifikáciou user ID a dočasným heslom, ktoré im boli odoslané zo služieb Office 365 počas vytvárania ich používateľských kont. Keď budete pripravení na zavedenie služieb Office 365, odošlite každému používateľovi e-mailovú správu obsahujúcu informácie potrebné na začatie používania služieb:

Riešenie problémov

V pozícii správcu vašej organizácie ste pravdepodobne osobou, na ktorú sa budú všetci obracať so žiadosťou o pomoc. Je pravdepodobné, že to tak bude aj v prípade služieb Office 365. Ak dostanete otázku, na ktorú nebudete vedieť odpovedať, k dispozícii máte prostriedky špecificky určené pre správcov.

Ďalšie prostriedky:

 • Pomocník služieb Office 365: Témy Pomocníka zostavené tímom služieb Office 365.
 • Články Wiki
 • Fóra komunity, kde sa môžete klásť odborníkom svoje otázky (vrátane zástupcov oddelenia Microsoft Online Services Technical Support).
 • Môžete si aj najať partnera a využiť jeho podporu služieb Office 365 pre vašu organizáciu.
Krok 7: Plnenie požiadaviek na dodržanie súladu

Služby Office 365 zahŕňajú funkcie v aplikáciách Microsoft Exchange Online a SharePoint Online, ktoré môžete používať ako pomôcku na to, aby vaša organizácia plnila zákonné, regulačné a organizačné požiadavky na dodržanie súladu.

 

Kľúčové úlohy

Pokiaľ ide o službu Exchange Online, navštívte stránku Zabezpečenie a dodržiavanie súladu aplikácie Exchange Online v službách Office 365 a vykonajte nasledujúce kroky:

 • Zabrániť odstráneniu e-mailových správ s cieľom plniť požiadavky na uchovávanie údajov alebo zákonné požiadavky
 • Vyhľadávať položky súvisiace so špecifickými právnymi prípadmi alebo požiadavkami regulačných úradov
 • Riadiť tok správ a implementovať príslušné pravidlá týkajúce sa obsahu správ alebo príjemcov a odosielateľov správ
 • Šifrovať obsah a uplatňovať politiky používania e-mailu

Pokiaľ ide o službu SharePoint Online, navštívte stránku Správa záznamov a zhoda so službou SharePoint Online a postupujte takto:

 • Vytvárať a používať politiky informačnej správy
 • Vytvárať politiky uchovávania a uplynutia platnosti, a pravidlá týkajúce sa obsahu
 • Vyhľadávať a zaistiť ochranu špecifických dokumentov alebo položiek pred uplynutím ich platnosti
 

Arrow Pomohol vám tento článok? Povedzte nám svoj názor
Microsoft
© 2014 Microsoft Corporation.
|