Domov
Domov    Domény    Pridanie domény do služieb Office 365

Pridanie domény do služieb Office 365

 

Posledná úprava témy: 2013-03-19

Ak má vaša spoločnosť názov vlastnej domény, v pozícii správcu môžete tento názov pridať do služieb Microsoft Office 365 pre podniky a používať túto doménu spolu s vašimi službami.

Po pridaní vašej domény do služieb Office 365 používaných s produktami SharePoint Online a Lync Online môžete vytvárať e-mailové adresy, kontá aplikácie Lync Online a distribučné skupiny, ktoré používajú názov vašej vlastnej domény. Názov vlastnej domény môžete použiť aj pre verejnú webovú stránku hosťovanú v službe SharePoint Online, no musíte vykonať niekoľko ďalších krokov. Prezrite si časť Službu SharePoint Online používajte na vlastnej doméne spolu s ostatnými službami.

Príprava pred pridaním názvu vašej domény

Pred tým, než pridáte názov vašej domény, pamätajte na nasledujúce informácie.

 • Ak chcete pridať názov domény, je potrebné, aby ste mali už zaregistrovaný názov domény a disponovali povereniami na prihlásenie, vyžadovanými registrátorom vašej domény.
  • Ak nemáte vlastný názov domény, môžete si nejaký kúpiť od registrátora domén.
  • Ak už máte názov domény, ale nemáte poverenia na prihlásenie u registrátora domény, obráťte sa na osobu, ktorá registrovala názov domény.
  Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadanie služieb domény alebo kúpa novej domény.
 • Ak v súčasnosti používate názvy vlastných domén v Microsoft Business Productivity Online Standard Suite, rovnaké domény nie je možné pridať do služieb Office 365.
 • Do služieb Office 365 môžete pridať viacero domén. Nie je však možné pridať rovnakú doménu k rôznym kontám v službách Office 365. Ak napríklad pridáte svoju doménu do služieb Office 365, nie je možné vytvoriť iné konto v službách Office 365 a pridať rovnakú doménu k danému kontu.
 • Názov domény môžete pridať do služieb Office 365 pomocou niektorého z nasledujúcich krokov:
Pridanie a overenie názvu domény

Ak chcete pridať názov vlastnej domény do služieb Office 365, podľa nasledujúceho postupu použite sprievodcu pridaním domény.

 1. Na stránke Správca na ľavej table kliknite na položku Domény, a potom kliknite na položku Pridať doménu.

 2. Na stránke Pridanie domény v časti Určiť doménu zadajte názov, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Ďalej.

  notePoznámka:
  Ak sa táto informácia nezhoduje so zobrazeným obsahom, je možné, že používate služby Office 365 po inovácii. Informácie, ktoré sa vzťahujú na vašu verziu, môžete vyhľadať v sekcii Pridanie domény do služieb Office 365.
  Používam služby Office 365 po inovácii?
 3. Za účelom overenia vášho vlastníctva domény v službe Office 365 postupujte podľa krokov uvádzaných sprievodcom. Podrobné pokyny na overenie vlastníctva domény u niekoľkých obľúbených registrátorov domén nájdete v sekcii Vytvorte záznamy DNS pre služby Office 365.

Po overení vášho vlastníctva domény určujete služby, v ktorých budete používať názov vašej domény v službách Office 365, a potom nastavíte názov domény na použitie v službách Office 365 (postup je uvedený v ďalších častiach).

tipTip:
Po pridaní názvu domény do služieb Office 365 môžete zmeniť predvolený názov domény pre nové e-mailové adresy. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena predvoleného názvu domény. Taktiež môžete aktualizovať vlastnú e-mailovú adresu (ktorá je zároveň vašou identifikáciou používateľa) na používanie názvu vašej vlastnej domény namiesto domény onmicrosoft.com. Ďalšie informácie o práci s používateľskými kontami v službách Office 365 nájdete v časti Vytvorenie alebo úprava používateľov.

(Naspäť na začiatok)

Nastavenie účelu domény pre názov domény

Keď do služieb Office 365 pridávate doménu, treba nastaviť jej účel. Ide o výber služieb, ktoré chcete používať so svojou doménou. Office 365 to neskôr používa na zobrazovanie zoznamu presne tých DNS záznamov (ako záznam MX), ktoré treba vytvoriť alebo aktualizovať na webovej lokalite poskytovateľa hostiteľských služieb DNS, aby služby Office 365 fungovali. Keď je tento účel známy, Office 365 môže zobrazovať iba tie DNS záznamy, ktoré sa vás týkajú, vďaka čomu je zoznam kratší a prehľadnejší.

Sprievodca pridaním domény vás prevedie nastavovaním účelu domény. Ak ho neskôr potrebujete zmeniť, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Správca na ľavej table kliknite na položku Domény.

 2. Kliknite na názov domény a potom na položky Zobraziť nastavenie DNS a Upraviť služby domény.

 3. V časti Účel domény kliknite na položku Zmeniť účel domény.

Úprava záznamov DNS pre služby Office 365

Po pridaní a overení názvu vašej domény je ďalším krokom úprava záznamov DNS u registrátora vašej domény alebo poskytovateľa hosťovania DNS, ktoré smerujú prenosy na vaše konto v službách Office 365. Služby Office 365 poskytujú požadované informácie o systéme DNS.

Ak ste už dokončili kroky sprievodcu pridaním domény, kliknite na položku Konfigurovať záznamy DNS. V opačnom prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Na stránke Správca na ľavej table kliknite na položku Domény.

 2. Kliknite na názov domény, ktorú chcete konfigurovať, a potom kliknite na kartu Nastavenie DNS. Na stránke nastavenia DNS sa zobrazia záznamy DNS pre služby Office 365.

  notePoznámka:
  Ak chcete konfigurovať službu, ktorá sa nezobrazuje na karte nastavenia DNS, overte výber doménových služieb a zistite, či ste si vybrali danú službu pre názov tejto domény. Ak chcete zmeniť nastavenie (napríklad pridať Lync Online), prečítajte si časť Určenie služieb, ktoré budete používať s názvom vašej domény.
 3. Na webovej lokalite poskytovateľa hosťovania servera DNS pridajte požadované záznamy do vášho súboru na serveri DNS. Pokyny nájdete na stránke Vytvorte záznamy DNS pre služby Office 365.

notePoznámka:
Vykonané zmeny začnú spravidla platiť o 15 minút. Rozšírenie vytvoreného záznamu DNS v systéme DNS však môže trvať až 72 hodín. Ak potrebujete znova zobraziť nastavenie týchto záznamov, na stránke Domény kliknite na doménu a potom na stránke Vlastnosti domény kliknite na kartu Nastavenie DNS.

Ak chcete overiť stav vašej domény, na stránke Domény kliknite na doménu a na stránke Vlastnosti domény kliknite na položku Riešiť problémy s doménami.

Ak sa vyskytli problémy, prečítajte si časť Riešenie problémov po zmene názvu domény. Ak zmeny stále nefungujú správne, prečítajte si časť Získanie podpory pre služby Office 365.

(Naspäť na začiatok)

 

Arrow Pomohol vám tento článok? Povedzte nám svoj názor
Microsoft
© 2014 Microsoft Corporation.
|