Domov
Domov    Aktualizácia a konfigurácia počítačov    Nastavenie počítača na používanie služieb Office 365

Nastavenie počítača na používanie služieb Office 365

 

Posledná úprava témy: 2013-02-13

Po prvom prihlásení sa na portál služieb Office 365 portal je potrebné nastaviť počítač na používanie služieb Microsoft Office 365 pre podniky. Tento krok zahŕňa inštaláciu aktualizácií počítačových aplikácií zo stránky služieb Office 365Položky na prevzatie a následná konfigurácia počítača. Táto téma obsahuje informácie o uvedených úlohách.

Po nastavení počítača budete môcť vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Nainštaluje všetky počítačové aplikácie balíka Microsoft Office 2010, ak máte predplatné balíka Predplatné balíka Office Professional Plus.
 • Inštalovať aplikáciu Lync – pripojenie vášho pracoviska k možnostiam odosielania okamžitých správ vrátane zvuku a videa.
 • Používať identifikáciu user ID na prihlásenie sa do služieb Office 365 z počítačových aplikácií.

Ak chcete nastaviť počítač na používanie služieb Office 365, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Overte, či váš počítač spĺňa požiadavky na používanie služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v časti Softvérové požiadavky na služby Office 365.

 2. Prihláste sa na portál Office 365 portal. Na pravej table v časti Prostriedky kliknite na položku Položky na prevzatie.

  notePoznámka:
  Ak sa táto informácia nezhoduje so zobrazeným obsahom, je možné, že používate služby Office 365 po inovácii. Informácie, ktoré sa vzťahujú na vašu verziu, môžete vyhľadať v sekcii Použiť moje súčasné aplikácie balíka Office so službami Office 365.
  Používam služby Office 365 po inovácii?
 3. Ak máte balík Microsoft Office Professional Plus, v časti Inštalácia klienta Microsoft Office Professional Plus vyberte požadovaný jazyk, vyberte 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu a potom kliknite na položku Inštalácia.

 4. V časti Inštalovať program Microsoft Lync vyberte požadovaný jazyk, vyberte 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu a potom kliknite na položku Inštalovať.

 5. V časti Nastavenie a konfigurácia aplikácií systému Office kliknite na položku Nastavenie. Spustí sa nástroj Nastavenie počítača pre služby Microsoft Office 365.

 6. Prihláste sa pomocou identifikácie user ID.

  Aplikácia Nastavenie počítača pre služby Office 365 overí konfiguráciu vášho systému. Ak sa overenie skončí bez zistenia akýchkoľvek problémov, k dispozícii budete mať možnosti konfigurácie počítačových aplikácií a získania ďalších informácií o dôležitých aktualizáciách, ktoré aplikácia Nastavenie počítača pre služby Office 365 nainštaluje. Ak sa zistí výskyt problému, prečítajte si časť Riešenie problémov s aktualizáciou a konfiguráciou služieb Office 365, v ktorej nájdete ďalšie informácie.

 7. Po výbere aplikácií, ktoré chcete konfigurovať, kliknite na položku Pokračovať, prečítajte si zmluvy o poskytovaní služieb a kliknutím na položku Súhlasím začnite s inštaláciou aktualizácií a konfiguráciou počítačových aplikácií.

  importantDôležité:
  Začiarkavacie políčka niektorých aplikácií nemusí byť možné označiť. Táto situácia môže nastať vtedy, keď vaše konto nebolo poskytnuté na používanie tejto aplikácie so službami Office 365 alebo vtedy, keď nemáte v počítači už nainštalované požadované aplikácie.

  Po dokončení inštalácie a konfigurácie bude pravdepodobne potrebné reštartovať počítač a dokončiť tým proces inštalácie a konfigurácie.

Po spustení aplikácie Nastavenie počítača pre služby Office 365 sa pridá odkaz na portál Office 365 portal do ponuky Štart v počítači.

notePoznámka:
Ak sa počas nastavovania počítača vyskytne problém, zástupca oddelenia technickej podpory alebo správca vás môže požiadať o zhromaždenie denníka súčasným stlačením klávesov Shift, Ctrl a L na klávesnici.
 

Arrow Pomohol vám tento článok? Povedzte nám svoj názor
Microsoft
© 2014 Microsoft Corporation.
|