Domov
Domov    Podpora    Kontaktovanie podpory v prípade technického problému

Kontaktovanie podpory v prípade technického problému

 

Posledná úprava témy: 2013-04-22

Ako správca služieb Microsoft Office 365 pre podniky môžete v prípade výskytu technických problémov získať pomoc od tímu podpory služieb Office 365. Pomoc môžete získať online odoslaním žiadosti o službu alebo si ju môžete vyžiadať telefonicky.

Obrátiť sa na oddelenie podpory odoslaním žiadosti o službu

Žiadosť o službu prejde po odoslaní priamo zástupcovi podpory. Pri vytváraní žiadosti o službu čo najpodrobnejšie popíšte problém. Po odoslaní žiadosti o službu sa na vás e-mailom obráti zástupca technickej podpory. Ďalšie informácie o počiatočnom čase odozvy zo strany oddelenia technickej podpory nájdete v časti Počiatočný čas odozvy zo strany oddelenia technickej podpory.

Žiadosť o službu týkajúcu sa technickej pomoci vytvoríte takto:

  1. Na stránke Správca na ľavej table v časti Podpora kliknite na položku Žiadosti o službu a potom kliknite na položku Nová žiadosť.

  2. Vyplňte povinné polia v žiadosti a uveďte čo najviac informácií, ktoré popisujú daný problém. Podľa potreby priložte súbory a odošlite žiadosť.

    Po odoslaní žiadosti sa na vás e-mailom obráti zástupca oddelenia podpory.

Po odoslaní žiadosti o službu môžete urobiť aj nasledovné:

  • Odpovedať na žiadosť zástupcu oddelenia podpory ohľadom ďalších informácií. Na stránke Žiadosti o služby, v ponuke Zobraziť, kliknite na položku Priradené vám a potom kliknite na žiadosť o službu so stavom Vyžaduje sa akcia.
  • Zobraziť stav žiadostí o služby, ktoré ste odoslali v minulosti. Na stránke Žiadosti o služby vyberte položku Zobraziť.
  • Pridávať poznámky a súbory k existujúcej žiadosti o službu. Na stránke Žiadosti o služby kliknite na žiadosť o službu a potom kliknite na položku Poznámky alebo Súbory. Pridajte požadované informácie a potom kliknite na položku Zavrieť. Žiadosť o službu sa aktualizuje.
  • Zavrieť žiadosť, keď sa problém vyriešil alebo keď už nepotrebujete pomoc.
Obrátiť sa na zástupcu oddelenia podpory telefonicky

S technickým problémom sa môžete aj priamo telefonicky obrátiť na zástupcu oddelenia podpory. Ak chcete vyhľadať telefónne číslo platné pre vašu krajinu alebo oblasť, prihláste sa do služieb Office 365Na stránke Prehľad pre správcu, na ľavej table v časti Podpora, kliknite na položku Prehľad.

Počiatočný čas odozvy zo strany oddelenia technickej podpory

Po odoslaní žiadosti o službu sa na vás e-mailom obráti zástupca technickej podpory. Počiatočný čas odozvy na vašu žiadosť závisí od úrovne závažnosti problému a typu vášho predplatného služieb Office 365.

 

Úroveň závažnosti

Office 365 pre podniky

Rozšírené možnosti technickej podpory

Čas odozvy pri závažnosti A

Príklad: minimálne 1 služba je nedostupná alebo nepoužiteľná.

Do 1 hodiny, 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Do 1 hodiny, vždy. Hovory a žiadosti o službu sa spracúvajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Čas odozvy pri závažnosti B

Príklad: služba je použiteľná, jej vzhľad je však poškodený.

Do 8 hodín, 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Do 2 hodín, vždy.

Čas odozvy pri závažnosti C

Príklad: chyba je dôležitá, momentálne však nemá závažný vplyv na službu ani produktivitu.

Vždy. Hovory a žiadosti o službu sa spracúvajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Do 4 hodín, vždy.

 

Arrow Pomohol vám tento článok? Povedzte nám svoj názor
Microsoft
© 2014 Microsoft Corporation.
|