Domů
Domů    Aktualizace a konfigurace počítačů    Odstranění potíží s aktualizací a konfigurací služeb Office 365

Odstranění potíží s aktualizací a konfigurací služeb Office 365

 

Poslední aktualizace tématu: 2012-03-22

Tento článek vám pomůže s odstraněním potíží, které se mohou vyskytnout, když spustíte nástroj Nastavení počítače pro služby Microsoft Office 365, který konfiguruje počítač pro práci se službami Microsoft Office 365.

Chcete-li spustit nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365, na Office 365 portal klikněte na stránce Správce pod položkou Zdroje v pravém podokně na možnost Položky ke stažení. Na stránce Položky ke stažení v části Nastavení a konfigurace aplikací systému Office klikněte na tlačítko Nastavit.

Obecné tipy k řešení potíží naleznete na webu Video: Řešení potíží s nastavením počítače pro služby Office 365.

Připojení k Internetu je aktivní, ale aktualizace se nestahují.

Nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 používá Instalační služba systému Windows ke stahování instalačních balíčků (takzvaných souborů MSI), které slouží k instalaci aktualizací. Nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 nemusí úspěšně stáhnout budoucí opravy a aktualizace, pokud v rámci nastavení aplikace Internet Explorer nezvolíte možnost Automaticky zjišťovat nastavení.

Aktivace automatického zjišťování nastavení
  1. V prohlížeči klikněte na položku Nástroje a potom klikněte na tlačítko Možnosti Internetu.

  2. V dialogovém okně Možnosti Internetu klikněte na kartu Připojení a poté na položku Nastavení LAN.

  3. V dialogovém okně Nastavení místní sítě (LAN) zaškrtněte políčko Automaticky zjišťovat nastavení a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pokud i nadále zaznamenáváte potíže se stahováním aktualizací, možná bude nutné aktualizovat adresu proxy serveru. Pokud ji chcete aktualizovat, v dialogovém okně Nastavení místní sítě (LAN) v části Proxy server vyberte položku Použít pro síť LAN proxy server a poté zadejte platnou adresu proxy serveru (tu získáte od svého správce).

notePoznámka:
Pokud jako prohlížeč nepoužíváte aplikaci Internet Explorer, informace o stahování souborů MSI naleznete v nápovědě používaného prohlížeče.
Nekompatibilní aplikaci či operační systém

Zobrazí-li se chybová zpráva o nesprávné verzi dané počítačové aplikace nebo operačního systému Windows, bude nutné provést upgrade na požadovanou verzi. Další informace naleznete v tématu Požadavky na software pro služby Office 365, které podává informace o tom, které aplikace systému Microsoft Office a operační systémy pracují se službami Office 365.

Přerušení instalace před dokončením

Přerušíte-li proces instalace před jeho dokončením, mohou se nainstalovat pouze některé z požadovaných aktualizací. V takovém případě doporučujeme znovu spustit nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 a dokončit instalaci všech zbývajících aktualizací, které jsou vyžadovány pro připojení a používání služeb Office 365.

Nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 můžete spustit ze stránky Položky ke stažení. Chcete-li zobrazit stránku Položky ke stažení, proveďte jednu z následujících činností:

  • Přihlaste se k Office 365 portal, přejděte na domovskou stránku a pak, na konci 1. kroku, Nastavte počítač, aby mohl pracovat se službami Microsoft Office 365, klikněte na tlačítko Nastavit nyní.
  • Ve spodní části oddílu Zdroje klikněte na pravé straně stránky na odkaz Položky ke stažení.
Ztráta připojení k Internetu během instalace

Pokud váš počítač ztratí během instalace připojení k Internetu, můžete po obnovení spojení znovu spustit nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365. Další informace o spouštění nástroje Nastavení počítače pro služby Office 365 naleznete v tématu Nastavení počítače pro služby Office 365.

Nemožnost instalace aktualizace z důvodu selhání další požadované aktualizace

Některé aktualizace jsou jinými aktualizacemi vyžadovány jako nezbytné součásti. Jestliže se instalace určité nezbytné součásti nezdaří, veškeré závisející aktualizace se během instalačního procesu také nezdaří. Chcete-li tento problém vyřešit, doporučujeme nástroj pro aktualizaci a konfiguraci spustit znovu. Další informace o spouštění nástroje Nastavení počítače pro služby Office 365 naleznete v tématu Nastavení počítače pro služby Office 365. Případně, pokud chcete aktualizace raději instalovat ručně, naleznete další informace v tématu Ruční aktualizace a konfigurace počítačů pro služby Office 365.

Nedostatek místa na pevném disku

Nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 před vlastní instalací potřebných aktualizací zjišťuje, zda je na pevném disku dostatek místa pro dokončení instalace. Jestliže na pevném disku dostatek místa není, bude nutné před pokračováním instalace místo uvolnit.

Pokud používáte systém Windows, můžete spustit nástroj Vyčištění disku. Nástroj Vyčištění disku odstraní dočasné soubory, vyprázdní Koš a odebere nejrůznější systémové soubory a další položky, které již nejsou potřeba. Sami můžete zvolit, zda odstraníte všechny soubory nebo jen některé.

Spuštění nástroje Vyčištění disku
  • Klikněte na tlačítko Start a poté zadejte do pole Prohledat programy a soubory řetězec cleanmgr a stiskněte tlačítko ENTER.

Jakmile na pevném disku vytvoříte volné místo, spusťte znovu nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365.

Nekompatibilita některé z aktualizací služeb s verzí systému Windows

Zobrazí-li se chybová zpráva o nekompatibilitě určité aktualizace s vaší verzí operačního systému Windows, měli byste provést upgrade na některou z verzí kompatibilních se službami Office 365. Seznam podporovaných operačních systémů naleznete v tématu Požadavky na software pro služby Office 365.

Počítač vyžaduje aktualizaci Instalační služby systému Windows.

Instalační služba systému Windows je požadovanou součástí pro spuštění nástroje Nastavení počítače pro služby Office 365. K instalaci těchto aktualizací je nutné používat nejnovější verzi této služby. Pokud nemáte nejnovější verzi Instalační služba systému Windows, můžete si nejnovější verzi stáhnout pomocí služby Stažení softwaru.

Pokud se stále objevuje chybová zpráva, požádejte o pomoc správce systému.

V systému Windows XP nemáte nainstalovánu aplikaci Windows Update Agent.

Používáte-li systém Windows XP a v počítači není nainstalována aplikace Windows Update Agent, některé aktualizace nebudou nainstalovány. Chcete-li tyto aktualizace nainstalovat, instalujte aplikaci Windows Update Agent pomocí služby Microsoft Update. Po vyzvání postupujte podle pokynů v informačním panelu aplikace Internet Explorer a nainstalujte ovládací prvek ActiveX služby Windows Update.

Zobrazují se chybové zprávy o tom, že se není možné přihlásit ke službě Microsoft Update.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat některé aktualizace, je nutné, aby se nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 připojil ke službě Microsoft Update. V některých sítích je však přístup ke stránkám a službám nacházejícím se za bránou firewall blokován správcem systému. Není-li možné získat přístup ke službě Microsoft Update, obraťte se na správce systému, který vám poskytne další informace.

Pokud máte oprávnění instalovat aktualizace ze služby Microsoft Update, ale přesto se objevuje tato chybová zpráva, ověřte své připojení k Internetu a pak znovu spusťte nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365.

Konfigurace aplikace Microsoft Outlook se nezdaří, pokud je aplikace Outlook spuštěná.

Pokud je aplikace Outlook spuštěná, zatímco se nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 pokouší konfigurovat aplikaci Outlook, pak se konfigurace nezdaří. Chcete-li vyřešit tento problém, zavřete aplikaci Outlook a pak znovu spusťte nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365.

Účet nemá nezbytná oprávnění k dokončení nastavení počítače.

Zobrazí-li se zpráva o tom, že k instalaci aktualizací do počítače je vyžadován správce, nemá váš uživatelský účet nezbytná oprávnění k dokončení nastavení počítače. Jelikož je nutné aktualizace instalovat předtím, než nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365 konfiguruje aplikace počítače, je nezbytné kontaktovat správce systému, který vám poskytne podporu. Jakmile aktualizace nainstalujete, můžete se přihlásit k účtu a spustit nástroj Nastavení počítače pro služby Office 365, který konfiguruje aplikace počítače.

Pokusili jste se vytvořit protokol, avšak nepodařilo se vám to.

Jestliže jste se pokusili vytvořit protokol, avšak nepodařilo se vám to z důvodu chyby, obraťte se na správce systému, který vám poskytne podporu.

 

Arrow Byl tento článek užitečný? Sdělte nám, co si myslíte
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|