Domů
Domů    Domény    Přidání domény do služeb Office 365

Přidání domény do služeb Office 365

 

Poslední aktualizace tématu: 2013-03-19

Pokud již vaše společnost vlastní název domény vlastní, můžete ho z pozice správce přidat do služeb Microsoft Office 365 pro podniky, aby se s vašimi službami používal.

Po přidání názvu domény do služeb Office 365 pro použití služeb SharePoint Online a Lync Online můžete vytvořit e-mailové adresy, účty služby Lync Online a distribuční skupiny, které používají název vaší vlastní domény. Název domény můžete také použít pro veřejný web hostovaný ve službě SharePoint Online, je však třeba provést některé další kroky. Viz téma Použití služby SharePoint Online s vlastní doménou společně s dalšími službami.

Příprava před přidáním názvu domény

Před přidáním názvu domény je potřeba mít na paměti následující.

 • Abyste mohli přidat název domény, je nutné již mít zaregistrován název domény a přihlašovací pověření pro registrátora domény.
  • Pokud název vlastní domény nemáte, můžete jej zakoupit od registrátora domény.
  • Pokud již máte název domény, ale nemáte přihlašovací pověření ke svému registrátorovi domény, obraťte se na osobu, která název domény zaregistrovala.
  Další informace naleznete v tématu Vyhledání služeb domény nebo zakoupení nové domény.
 • Používáte-li aktuálně v sadě Microsoft Business Productivity Online Standard Suite vlastní název domény, nebude možné přidat stejné domény do služeb Office 365.
 • Do služeb Office 365 můžete přidat i více domén. Nemůžete však přidat stejnou doménu do různých účtů služeb Office 365. Pokud tedy například do služeb Office 365 přidáte doménu, nebudete moci vytvořit jiný účet služeb Office 365 a přidat do něj stejný název domény.
 • Chcete-li přidat název domény do služeb Office 365, můžete využít kteroukoli z následujících možností:
Přidání a ověření názvu domény

Chcete-li přidat vlastní název domény do služeb Office 365, použijte průvodce přidáním domény podle následujícího postupu.

 1. Na stránce Správa klikněte v levém podokně na možnost Domény a potom klikněte na možnost Přidání domény.

 2. Na stránce Přidání domény v části Zadání domény zadejte název domény, kterou chcete přidat, a klikněte na položku Další.

  notePoznámka:
  Pokud tyto informace neodpovídají tomu, co vidíte, možná používáte služby Office 365 po upgradu. Zkuste v tématu Přidání domény do služeb Office 365 vyhledat informace, které se vás týkají.
  Používám upgradovanou verzi Office 365?
 3. Postupujte podle pokynů průvodce a ověřte u služeb Office 365, že jste vlastníkem názvu domény, který jste přidali. Podrobné pokyny k potvrzení vlastnictví domény u různých registrátorů domén najdete v části Vytvořte záznamy DNS pro služby Office 365.

Po ověření vlastnictví domény zadejte služby, s nimiž plánujete používat název domény ve službách Office 365. Poté nastavte název domény pro použití se službami Office 365, a to postupem popsaným v následujících částech.

tipTip:
Jakmile příslušný název domény přidáte do služeb Office 365, můžete změnit výchozí název domény pro nové e-mailové adresy. Další informace naleznete v tématu Změna výchozího názvu domény. Také můžete aktualizovat vlastní e-mailovou adresu (která představuje také vaše ID uživatele) tak, aby používala namísto domény onmicrosoft.com váš vlastní název domény. Další informace o práci s uživatelskými účty ve službách Office 365 získáte v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů.

(Zpět nahoru)

Nastavení účelu domény u názvu domény

Při přidávání domény do služeb Office 365 je třeba nastavit její účel. Jde o výběr služeb, které máte v úmyslu s doménou používat. Služby Office 365 později na tomto základě zobrazí seznam jen těch záznamů DNS (jako je záznam MX), které bude potřeba vytvořit nebo aktualizovat na webu vašeho poskytovatele hostingu DNS, aby služby Office 365 fungovaly. Díky tomu, že služby Office 365 požadovaný účel znají, mohou vám zobrazit jen ty záznamy DNS, které se vás týkají, takže seznam bude kratší a srozumitelnější.

Nastavení účelu domény provedete podle kroků průvodce přidáním domény. Pokud ho budete potřebovat později změnit, postupujte následujícím způsobem.

 1. Na stránce Správa klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. Klikněte na název domény a potom na stránce Zobrazit nastavení DNS klikněte na možnost Upravit doménové služby.

 3. V části Účel domény klikněte na možnost Změnit účel domény.

Úprava záznamů DNS pro služby Office 365

Po přidání a ověření vlastního názvu domény je dalším krokem úprava záznamů DNS u doménového registrátora nebo poskytovatele hostitelských služeb DNS, které směrují datový přenos na váš účet služeb Office 365. Služby Office 365 poskytují informace DNS, které potřebujete.

Jestliže jste právě dokončili průvodce přidáním domény, klikněte na tlačítko Konfigurovat záznamy DNS. V opačném případě postupujte podle těchto kroků:

 1. Na stránce Správa klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. Klikněte na název domény, který chcete nastavit, a poté klikněte na kartu Nastavení DNS. Na stránce nastavení DNS jsou uvedeny záznamy DNS pro vaše služby Office 365.

  notePoznámka:
  Chcete-li konfigurovat službu, kterou nevidíte na kartě nastavení DNS, zkontrolujte výběr doménových služeb a ujistěte se, zda jste danou službu pro název domény vybrali. Chcete-li změnit nastavení, například přidat službu Lync Online, najdete další informace v tématu Volba služeb, které budete používat se svým názvem domény.
 3. Na webu poskytovatele hostingu DNS přidejte potřebné záznamy do souboru DNS. Postup naleznete v tématu Vytvořte záznamy DNS pro služby Office 365.

notePoznámka:
Obvykle trvá asi 15 min, než se změny projeví. Avšak může trvat až 72 hodin, než se vámi vytvořený záznam DNS rozšíří v systému DNS. Chcete-li tato nastavení záznamů opětovně zobrazit, klikněte na stránce Domény na danou doménu a poté na stránce Vlastnosti domény klikněte na kartu Nastavení DNS.

Chcete-li ověřit stav domény, klikněte na stránce Domény na danou doménu a na stránce Vlastnosti domény klikněte na možnost Odstranit potíže s doménami.

V případě problémů najdete další informace v tématu Odstraňování potíží po změně názvu domény. Pokud v souvislosti s provedenými změnami stále zaznamenáváte problémy, naleznete další informace v tématu Získání podpory ke službám Office 365.

(Zpět nahoru)

 

Arrow Byl tento článek užitečný? Sdělte nám, co si myslíte
Microsoft
©2014 Microsoft Corporation
|